WSPÓŁPRACA

Współpraca polsko-brazylijska

 

Starania o możliwość podjęcia współpracy naszego liceum ze szkołą w Brazylii rozpoczęły się już ponad rok temu. Pierwszą iskrę zapaliła nasza absolwentka Krysia Czarnecka. Głównym koordynatorem projektu została p. Beata Małko, nauczyciel języka angielskiego, a pomogły jej p. Ewa Artych, nauczyciel języka niemieckiego oraz p. Anna Kuryłek, nauczyciel języka polskiego.

Po stronie brazylijskiej motorem całego przedsięwzięcia jest p. Ludmiła Pawlowski - Polka, której mężem jest Brazylijczyk polskiego pochodzenia. Pani Miłka nawiązała kontakt z trzema polskimi szkołami (w tym z naszym liceum), które pragnęły rozpocząć współpracę ze środowiskami polonijnymi w tym ogromnym kraju.
Polonia brazylijska ma ponad stuletnią historię. Dziś żyje tam ok. 1,5 mln obywateli, których przodkowie pochodzili z Polski. Jednym ze stanów, w których mieszka ich najwięcej jest Santa Catarina (południe Brazylii). Jest to stan, w którym język polski jest jednym z języków urzędowych. 
To tam znajduje się miejscowość Itaiópolis, w której funkcjonuje liceum zrzeszające w ogromnej mierze młodzież polskiego pochodzenia. Tam także istnieje parafia katolicka prowadzona przez polonusa ks. Jeffersona Marcosa Slussarka. Z tym właśnie środowiskiem współpracować będzie nasze liceum!

W sierpniu ubiegłego roku gościliśmy w naszej szkole przedstawicielkę brazylijskiej Polonii, która po raz pierwszy przybyła do kraju swoich przodków. Jej wizyta była okazją do zaprezentowania liceum i całego naszego regionu, a także do wymiany prezentów.

Po długich pracach organizacyjnych można wreszcie było podpisać protokoły intencyjne. W imieniu polskich szkół podpisał je Konsul Generalny RP w Kurytybie (Brazylia) p. Marek Makowski, a w imieniu szkół brazylijskich - Zastępca Dyrektora Urzędu Edukacji Stanu Santa Catarina (Secretaria de Educação do Estado de Santa Catarina) p. Elza Marina da Silva Moretto.
Honorowy patronat nad całym przedsięwzięciem weźmie Ministerstwo Edukacji Narodowej (wniosek w tej sprawie został już pozytywnie zaopiniowany przez Departament Strategii i Współpracy Międzynarodowej).

 

Niedawno przyjechała do Polski p. Ludmiła Pawlowski. Odwiedziła każdą ze szkół zaangażowaną w projekt współpracy. Spotkała się także z naszymi uczniami.
W poniedziałkowy wieczór w pokoju nauczycielskim naszego liceum zorganizowano wydarzenie bez precedensu - telekonferencję, w której uczestniczyli:

  • przedstawiciel władz państwowych: Konsul Generalny RP w Kurytybie - p. Marek Makowski,
  • przedstawiciele władz oświatowych: Dyrektor siedleckiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Warszawie - p. Joanna Kaniuk oraz urzędnicy Secretaria de Educação do Estade de Santa Caterina - Zastępca Dyrektora p. Elza Marina da Silva Moretto, Dyrektor Departamentu Szkolnictwa Podstawowego i Średniego p. Marilene da Silva Pacheco oraz superwizor szkolnictwa podstawowego i średniego - GERED Jaragua do Sul - p. Anesio Luiz Alexandre,
  • przedstawicele władz samorządowych: Wicestarosta Sokołowski - p. Marta Sosnowska, Wójt Gminy Stoczek - p. Mieczysław Wójcik i inspektor ds. oświaty w Urzędzie Gminy - p. Sylwia Tryc, Radca Miejski Indaial (Brazylia) - p. Andre Moser, doradca Urzędu Miasta Indaial - p. Jonatas Rosembrock
  • przedstawicele szkół polskich: dyrektor sokołowskiego I LO - p. Marcin Celiński, wicedyrektor - p. Teresa Oliwińska, nauczyciele - p. Beata Małko i p. Ewa Artych; dyrektor stoczkowskiego NLO - p. Tadeusz Danaj, nauczyciel - p. Marcin Ilczuk,
  • przedstawiciele szkół brazylijskich: dyrektor szkoły EEB Prefeito Germano Brandes w Indaial - p. Ireneu Sezario, dyrektor szkoły EEB Prof. Jose Duarte Magalhaes w Jaragua do Sul - p. Rosangela Hansen Kreutzfeldt, dyrektor szkoły EEB Virgilio Varzea Itaiópolis - p. Rosemari Dresseno i nauczyciel - p. Isabel Schtoltz (koordynator współpracy z Sokołowem Podl.), 
  • przedstawiciele środowisk polonijnych: ks. Jefferson Marcos Slussarek (parafia katolicka w Itaiópolis), Prezes Stowarzyszenia Kultury Polskiej w Jaragua do Sul - p. Ana Badura, Prezes Stowarzyszenia Folkloru Polskiego w Indaial - p. Fernando Anacleto i wiceprezes tego Stowarzyszenia - p. Jailsson Fabisiak,

oraz oczywiście p. Ludmiła Pawlowski, która tłumaczyła wystąpienia obu stron i p. Elccio Cecchetti - inspektor ds. oświaty Urzędu Edukacji Stanu Santa Catarina, współtwórca całego porozumienia.

Dodatkowo z Poznania łączyła się delegacja XII LO z dyrektor Grażyną Koprowską na czele.

Zgodnie ze słowami Konsula RP nawiązana współpraca jest pierwszym tego typu wydarzeniem od 75 lat i jest niezwykle ważnym, wprost historycznym przedsięwzięciem! Potwierdzili to przedstawiciele Secretaria de Educação oraz Starosta Sokołowski, Wójt Gminy Stoczek i Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty.
Wystąpienia przedstawicieli Polonii brazylijskiej oraz delegacji poszczególnych szkół dodały spotkaniu wiele radości i wzruszeń.

Obie strony zapewniły o woli podjęcia współpracy kulturalnej, artystycznej i edukacyjnej. W planach jest wiele przedsięwzięć integracyjnych i wzmacniających polską tożsamość. Głównym medium do konkatów będą telekonferencje i możliwości jakie daje internet. Być może kiedyś w przyszłości dojdzie do spotkania w Polsce lub Brazylii, tym bardziej, że po obu stronach zaangażowane są instytucje rządowe.
 

Bardzo się cieszymy, że nasze liceum ma okazję rozszerzenia działalności o tak egzotyczną współpracę międzynarodową.
Od lat owocnie przebiega współpraca ze szkołami niemieckimi (w czerwcu planowane jest podpisanie umowy o partnerstwie z liceum w Neustadt) oraz polskimi szkołami na Litwie (Wileńszczyzna).
Na pewno stały kontakt z liceum w Itaiópolis i Polonią żyjącą w Stanie Santa Catarina będzie ważnym aspektem wychowawczym, edukacyjnym i integracyjnym dla obu stron. Wierzymy także, że współpraca ta przyniesie wiele radości i satysfakcji!

uczestnicy konferencji zebrani w naszym liceum
uczestnicy konferencji zebrani w naszym liceum
na dużym ekranie: część uczestników po stronie brazylijskiej; na małym ekranie: uczestnicy z Poznania
na dużym ekranie: część uczestników po stronie brazylijskiej; na małym ekranie: uczestnicy z Poznania
rozmowy obu stron podczas konferencji
rozmowy obu stron podczas konferencji
przemówienia strony brazylijskiej; na małym ekranie: przysłuchująca się delegacja liceum poznańskiego
przemówienia strony brazylijskiej; na małym ekranie: przysłuchująca się delegacja liceum poznańskiego
radość i wzruszenie na twarzach zebranych
radość i wzruszenie na twarzach zebranych
uczestnicy słuchają wystąpienia przedstawicieli władz oświatowych w Brazylii
uczestnicy słuchają wystąpienia przedstawicieli władz oświatowych w Brazylii
dyskusja po stronie polskiej
dyskusja po stronie polskiej
wystąpienia dyrekcji liceów z Sokołowa i Stoczka
wystąpienia dyrekcji liceów z Sokołowa i Stoczka
Konsul Generalny RP w Kurytybie p. Marek Makowski odbiera protokół intencyjny
Konsul Generalny RP w Kurytybie p. Marek Makowski odbiera protokół intencyjny
dyrektor naszego liceum odbiera pamiątkową książkę
dyrektor naszego liceum odbiera pamiątkową książkę
p. Ludmiła Pawlowski podczas tłumaczenia
p. Ludmiła Pawlowski podczas tłumaczenia
delegacja I LO w Sokołowie Podl. oraz NLO w Stoczku wraz z Dyrektor siedleckiej Delegatury KO i Wójtem Gminy Stoczek
delegacja I LO w Sokołowie Podl. oraz NLO w Stoczku wraz z Dyrektor siedleckiej Delegatury KO i Wójtem Gminy Stoczek
delegacja naszego liceum z p. Joanną Kaniuk - Dyrektorem siedleckiej Delegatury KO i p. Miłką Pawlowski
delegacja naszego liceum z p. Joanną Kaniuk - Dyrektorem siedleckiej Delegatury KO i p. Miłką Pawlowski
BIP RSS
 
CMS Toruń