WSPÓŁPRACA

WSPÓŁPRACA

  

- współpraca w zakresie współorganizacji przedsięwzięć o charakterze kulturalnym

- współpraca w zakresie koordynacji działalności Szkolnego Koła CARITAS I LO
- współpraca w zakresie organizacji przedsięwzięć o charakterze charytatywnym

- współpraca w zakresie koordynacji i organizacji przedsięwzięć o charakterze religijnym

- współpraca dotycząca działalności uczniów I LO w Zespole SOKOŁOWIANIE

- współpraca związana z zapewnieniem bezpieczeństwa
- wspólpraca dotycząca koordynacji i współorganizacji przedsięwzięć o charakterze profilaktycznym 
- wspólpraca dotycząca udziału uczniów I LO w przedsięwzięciach organizowanych przez KPP

BIP RSS
 
CMS Toruń