WSPÓŁPRACA

Wojskowa Akademia Techniczna (2018 - ...)

 

I Liceum Ogólnokształcące

pod naukowym patronatem WAT

 

25 kwietnia 2018 roku miało miejsce podpisanie listu intencyjnego, który zapoczątkował naukowy patronat, jakim Wojskowa Akademia Techniczna, obejmuje  I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Sokołowie Podlaskim.

Trójstronne porozumienie podpisali w Warszawie Rektor WAT płk dr hab. Inż. Tadeusz Szczurek , starosta sokołowski - Leszek Iwaniuk, wicestarosta sokołowski - Marta Sosnowska oraz dyrektor Liceum - Teresa Oliwińska. Akt podpisania umowy  poprzedziła prezentacja potencjału naukowo-dydaktycznego uczelni, przedstawiona przez płk. dr Wiesława Szczygielskiego w Sali Rycerskiej. Umowa obejmuje współpracę dydaktyczną w postaci pomocy i konsultacji metodycznych w prowadzeniu zajęć, współudział w organizacji konkursów naukowych, i spotkań kulturalnych. List intencyjny uwzględnia zobowiązania szkoły do propagowania oferty studiów w Wojskowej Akademii Technicznej oraz , na zasadzie wzajemności, udział w uroczystościach organizowanych przez strony.

 

 

 

BIP RSS
 
CMS Toruń