WYCHOWANIE

Spotkanie trzydzieste dziewiąte - profesor Roman Bobryk - literaturoznawca (grudzien 2022)

 

2 grudnia 2022 dwie klasy humanistyczne, maturalna i druga, miały interesujące spotkanie, ciekawe zajęcia z Profesorem UPH w Siedlcach, Romanem Bobrykiem. Przedmiotem naszych rozważań był wiersz Tadeusza Kubiaka "Świat z góry na dół w Pieczerskiej Ławrze w Kijowie".

Zwróciliśmy, dzięki Profesorowi Bobrykowi, uwagę na sposób jednoczesnego przedstawienia spraw wielkiej wagi (ważnych metafizycznie, społecznie, politycznie) i spraw z kręgu codzienności; zwykłych i łatwych do przeoczenia. Rzeczywistość z podręczników do historii, z albumów z zakresu historii sztuki przegląda się w jak w soczewce w drobiazgach (architektonicznych elementach, w zachowaniach osób). Wystarczy tylko dobrze obserwować rzeczywistość. Tematem, który nas zainteresował (choć był podczas spotkania poboczny) stała się relacja braci, twórców sztuki z jednego domu, jednej rodziny, Zygmunta i Tadeusza Kubiaków.

Część z osób tworzących klasy humanistyczne bierze pod uwagę studiowanie w siedleckiej Alma Mater. 

Podziękowania dla Profesora Romana Bobryka za kolejne spotkanie w I Liceum. 

                                                                                                                              klasy humanistyczne, 4C i 2C

Zdjęcia: Weronika Grzymała, Maja Izdebska, Klaudia Osipiak z Drugiej C.

 

 


 
BIP RSS
 
CMS Toruń