WYCHOWANIE

Spotkanie trzydzieste drugie - dr Dorota Pikula - Kustosz Muzeum Diecezjalnego w Siedlcach (październik 2019).

 

MUZEUM DIECEZJALNE W SIEDLCACH


Klasa trzecia humanistyczna uczestniczyła w zajęciach odbywających się w Muzuem Diecezjalnym w Siedlcach. Prowadziła je Kustosz Dorota Pikula.

Tematem naszego muzealnego spotkania była sztuka średniowieczna w kontekście wybranych aspektów sztuki barokowej. Analizowaliśmy różne eksponaty, malarskie i rzeźbiarskie. Ciekawa była także możliwość porównania zajęć prowadzonych w dwóch muzeach - warszawskim Narodowym i siedleckim. Dwie zupełnie różne narracje, dwa odmienne sposoby opowiadania o sztuce. Kustosz Pikula znana jest i bardzo ceniona na subiektywne, gawędziarskie, malownicze podejście do zagadnień sztuki; umieszczanie ich w kontekście spostrzeżeń współczesnych.

Uczestnicy wycieczki: Justyna Gago, Karolina Gołębiewska, Daria Grodkowska, Aleksandra Hilaruk, Magdalena Kalisiak, Paulina Koć, Krystian Korman, Adrianna Kosińska, Joanna Kowalczuk, Karolina Królikowska, Anna Mazur, Julia Mikołajczuk, Karolina Młyńska, Katarzyna Popowska, Maria Spilaszek, Alksandra Topolińska, Julia Wojewódzka, Zuzanna Wyszomirska, Klaudia Wytwer, Julia Zalewska, Dominika Zawadzka oraz Agnieszka Babicka i Anna Kuryłek.

BIP RSS
 
CMS Toruń