WYCHOWANIE

Spotkanie dwudzieste czwarte - Piotr Marciszuk - polonista i filozof, właściciel Wydawnictwa Stentor (listopad 2017).

 

PIOTR MARCISZUK


 

28 listopada 2017, odbyło się spotkanie nauczycieli języka polskiego z Węgrowa, a także z I Liceum z Sokołowa. Powodem spotkania był sam dr Piotr Marciszuk - polonista i filozof, właściciel Wydawnictwa Stentor.

Prowadził wykład zatytułowany "Analiza i interpretacja wybranych utworów poetyckich XX wieku w kontekście filozoficznym, z wykorzystaniem e-publikacji Wydawnictwa Stentor. Wiersze Tadeusza Różewicza, Stanisława Barańczaka, dramat "Ślub" Sławomira Mrożka i inne teksty pojawiły się w kontekście filozofii egzystencjalizmu i postmpdernizmu.

Wydawnictwo Stentor oferuje uczniom i nauczycielom nowe narzędzia pracy, zwiększające komfort nauki, pracy i wydatnie zmniejszające koszty użytkowania z podręczników i innych publikacji ważnych w codzienności szkolnej.

Dziękujemy dr. Piotrowi Marciszukowi za przyjazd z Warszawy do Sokołowa, za ponowienie spotkania sprzed kilku lat, a przede wszystkim za pasję naukową poświęcaną dydaktyce, uczniom, w których dostrzega ogromny potencjał.

                                                                           nauczyciele języka polskiego

BIP RSS
 
CMS Toruń