projekt "EKOLICEUM"

W naszej szkole został zrealizowany autorski projekt edukacji ekologicznej EKOLICEUM.

Po zakończeniu pierwszego etapu projektu "EKOLICEUM - Szkoła z myślą o przyszłości", podczas którego utworzono pracownię edukacji ekologicznej oraz zrealizowano zajęcia dla młodzieży, opracowano i wdrożono realizację etapu drugiego "EKOLICEUM - utworzenie Parku Edukacji Ekologicznej".

Na terenie szkoły powstał obszar edukacyjny, który służy dydaktyce i aktywnemu wypoczynkowi młodzieży. Miejscem tym jest Park Edukacji Ekologicznej, na który składa się powierzchnia z nasadzeniami roślinnymi, infrastruktura dydaktyczna (w tym "zielona klasa", stacja meteorologiczna itp.) oraz teren do prowadzenia różnorodnych działań edukacyjnych.
 

 

 

 

 

Pierwszy etap projektu realizowany był od 1.05.2011 do 20.07.2012 r. Całkowity koszt tego zadania to 143 844,02 zł, w tym dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wyniosło 47 364,59 zł.

Natomiast etap drugi, czyli utworzenie Parku Edukacji Ekologicznej, realizowany był w terminie 1.09 - 31.12.2012 r. Całkowity koszt tego zadania wyniósł 154 219,21 zł, z czego dofinansowanie z WFOŚiGW w Warszawie wyniosło 53 311,02 zł.

 

W ramach obu części projektu EKOLICEUM zostały zrealizowane m.in. następujące zadania:
- utworzenie pracowni edukacji ekologicznej (wyposażenie w bogaty zbiór pomocy dydaktycznych pracowni biologicznej, chemicznej, fizycznej, geograficznej i matematycznej);
- utworzenie obserwatorium astronomicznego;
- utworzenie mateorologicznej stacji badawczej;
- wyposażenie wszystkich pomieszczeń szkoły w kosze do selektywnej zbiórki odpadów;
- oznakowanie całej szkoły tabliczkami zachęcającymi do oszczędzania wody i energii elektrycznej;
- utworzenie Parku Edukacji Ekologicznej, w tym "zielonej klasy", obszaru nasadzeń roślinnych, terenu dydaktycznego, a także służącego aktywnemu wypoczynkowi młodzieży;
- zrealizowanie zajęć dla młodzieży z zakresu edukacji ekologicznej;
- zorganizowanie powiatowego konkursu ekologicznego.

 


 Prace związane z realizacją projektu:

Ogród Parku Edukacji Ekologicznej, który powstał w naszym Liceum:

BIP RSS
 
CMS Toruń