projekt edukacyjny "Chemia - wiem, umiem, rozumiem"

 

W roku szkolnym 2011-2012 rozpoczął działalność Innowacyjny Projekt „ Chemia – wiem, umiem, rozumiem”, w ramach priorytetu III POKL Wysoka jakość systemu oświaty.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

BIP RSS
 
CMS Toruń