projekt AIESEC (2014-2017)

 

Międzynarodowy projekt AIESEC to przedsięwzięcie niezwykle cenne, kształcące przedsiębiorczość i kompetencje komunikacyjne. Dlatego też zagraniczni goście spotykali się z każdą klasą.

Studenci prowadzili z nami konwersacje, opowiadali o kulturze, języku, zwyczajach swych krajów.

My mieliśmy okazję odwdzięczyć się tym, co polskie, a dla nich definiujące się jako pełna egzotyczność. Konwersacje, wymiana informacji, ale przede wszystkim okazja do odrzucania stereotypów, uczenie się języka zrozumienia i wielki sprawdzian gościnności. Ta byłaby niemożliwa bez wsparcia, jakiego zawsze udzielają społeczności szkolnej I Liceum Rodzice.

BIP RSS
 
CMS Toruń