"Pomoc Kościołowi w Potrzebie" - luty 2018

 

POMOC KOŚCIOŁOWI W POTRZEBIE - SPOTKANIE ZORGANIZOWANE PRZEZ BIBLIOTEKĘ SZKOLNĄ


 

16 lutego 2018r, uczniowie klas pierwszej i drugiej humanistycznej uczestniczyli w spotkaniu z Księdzem Doktorem Mariuszem Boguszewskim. Wzięli w nim udział także nauczyciele naszej szkoły, między innymi katecheta ks. Grzegorz Radziszewski oraz bibliotekarka pani Agata Mosiej,

Ksiądz Mariusz Boguszewski jest dyrektorem biura stowarzyszenia ''Pomoc Kościołowi w Potrzebie''. Czynnie angażuje się w działalność misyjną i charytatywną na Bliskim Wschodzie. Ksiądz Boguszewski w ciekawy i przystępny sposób opowiadał o swojej pracy duszpasterskiej, problemach i trudnościach ludzi. Zwrócił uwagę na prześladowania chrześcijan, którzy wielokrotnie za swoją wiarę ponoszą męczeńską śmierć. Prawie każda rodzina chrześcijańska mieszkająca w rejonie Bliskiego Wschodu doświadczyła pewnej formy prześladowania. Nagminne są: zastraszania ludności, gwałty, morderstwa i inne sposoby przemocy.

Ksiądz Boguszewski odpowiedział na szereg pytań dotyczących swojej pracy i działalności instytucji. Wyjaśnił, że celem stowarzyszenia "Pomoc Kościołowi  w Potrzebie" jest szeroko pojęta pomoc Kościołowi prześladowanemu na świecie. Zajmuje się wspieraniem nowej ewangelizacji oraz organizuje szereg projektów, których zadaniem jest wspomaganie szpitali, szkół, seminariów duchownych, stołówek działających na terenach, gdzie chrześcijanie są szczególnie dyskryminowani. Nie zabrakło również osobistych refleksji księdza z wyjazdów zagranicznych i spotkań z chrześcijanami tam mieszkającymi.

Na spotkaniu padło wiele mądrych i ciekawych stwierdzeń. Z pewnością zapamiętamy je na długo.

                                                                                                          Krystian Onopiak

BIP RSS
 
CMS Toruń