WSPÓŁPRACA

Podpisanie umowy o współpracy dydaktycznej z Wojskową Akademią Techniczną (kwiecień 2018).

    

I Liceum Ogólnokształcące

pod naukowym patronatem WAT

 

25 kwietnia 2018 roku miało miejsce podpisanie listu intencyjnego, który zapoczątkował naukowy patronat, jakim Wojskowa Akademia Techniczna, obejmuje  I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Sokołowie Podlaskim.

Trójstronne porozumienie podpisali w Warszawie Rektor WAT płk dr hab. Inż. Tadeusz Szczurek , starosta sokołowski - Leszek Iwaniuk, wicestarosta sokołowski - Marta Sosnowska oraz dyrektor Liceum - Teresa Oliwińska.

Akt podpisania umowy  poprzedziła prezentacja potencjału naukowo-dydaktycznego uczelni, przedstawiona przez płk. dr Wiesława Szczygielskiego w Sali Rycerskiej.  W trakcie rozmów omówiono możliwości i warunki  współpracy stron , podkreślając wypływające  z niej korzyści  dla młodzieży liceum.

Celem podjętej współpracy są obopólne działania  na rzecz rozwoju i edukacji młodzieży, promowanie wiedzy technicznej i przygotowanie przyszłych kadr inżynieryjno-technicznych na potrzeby polskiej nauki, gospodarki i społeczeństwa.

Umowa obejmuje współpracę dydaktyczną w postaci pomocy i konsultacji metodycznych w prowadzeniu zajęć, współudział w organizacji konkursów naukowych, i spotkań kulturalnych.

List intencyjny uwzględnia zobowiązania szkoły do propagowania oferty studiów w Wojskowej Akademii Technicznej oraz , na zasadzie wzajemności, udział w uroczystościach organizowanych przez strony.

Po uroczystym podpisaniu aktu goście mieli możliwość zobaczenia warunków jakimi dysponuje uczelnia, odwiedzili bazę laboratoryjną i pracownie naukowe w Katedrze Zaawansowanych Materiałów i Technologii Wydziału Nowych Technologii i Chemii oraz Instytut Systemów Elektronicznych Wydziału Elektroniki.

                                                                                                            Dyrektor I Liceum Tersa Oliwińska

 

BIP RSS
 
CMS Toruń