październik 2022

  

Projekt MatFizChem, to już piąty projekt, w którym bierzemy udział wciągu ostatnich ośmiu lat, współpracując z Wydziałem Fizyki Politechniki Warszawskiej (wcześniejsze to: „e-fizyka”, „Makeitreal”, „Holomaker”, STEAM for youth”).
 
Projekt MatFizChem, jak wskazuje nazwa, obejmuje szereg działań z dziedzin matematyki, fizyki i chemii. W działaniach tych uczniowie liceum biorą udział już od 2019 roku. Uczniowie wzięli udział między innymi w „Szkole holografii”, „Szkole programowania w LabVIEW”, „Laboratoria Fizyczne”, „Kursy przygotowawcze do olimpiady i konkursów fizycznych”, Spotkania z matematyką”,, „Edukacja filmowa”, „ Warsztaty Masterclass” . Część zajęć, z powodu pandemii, odbywała
się online. Łącznie w różnorodnych działaniach w ramach projektu udział wzięło około dwustu uczniów pod opieką ponad dziesięciu nauczycieli.
 
Obecnie 51 uczniów klas IA i IIA bierze udział w „Laboratoriach Fizycznych”. Zajęcia te cieszą się dużą popularnością - we wcześniejszych edycjach tego działania wzięło udział już ponad 50 uczniów. W ramach „ Laboratoriów Fizycznych”, uczniowie wykonują eksperymenty fizyczne w Centralnym Laboratorium Fizycznym Politechniki Warszawskiej. Uczniowie pracują w małych grupach (dwu- i trzyosobowych) pod opieką
pracowników naukowych Wydziału Fizyki. Mają okazję zapoznać się z różnorodnymi metodami przeprowadzania eksperymentów z wielu dziedzin fizyki, opracowywania wyników tych eksperymentów i wyciągania wniosków z uzyskanych wyników. Mają także szansę zapoznania się z nowoczesną aparaturą pomiarową. W sumie uczniowie w ramach pięciu wyjazdów wykonają dziesięć eksperymentów.
Zdobyte doświadczenie
powinno procentować lepszym zrozumieniem fizyki, udoskonaleniem umiejętności przeprowadzania doświadczeń i wnioskowania.
 
Jarosław Krakowski
 
BIP RSS
 
CMS Toruń