UCZNIOWIE

Olga Gąsowska - 2018

 

W roku szkolnym 2017-2018 najlepsze wyniki nauczania uzyskała uczennica klasy humanistycznej

O L G A   G Ą S O W S K A

Bardzo wysoka średnia obejmuje wszystkie przedmioty trzech lat nauki w I Liceum.

Olga Gąsowska jest utytułowaną laureatką konkursów recytatorskich, teatralnych.

 

BIP RSS
 
CMS Toruń