ABSOLWENCI

Monika Lachowska i Ewa Smolik - Uniwersytet Warszawski

 

Monika Lachowska i Ewa Smolik są absolwentkami I Liceum. Maturę zdały w roku 2005. Uczyły się w klasie F o profilu z rozszerzonym językiem angielskim i informatyką - także na poziomie rozszerzonym. Studiują na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie są w Hanowerze, na stypendium fundowanym przez program „Uczenie się przez całe życie” Erasmus. W czasie wymiany międzynarodowej poznają kulturę, obyczaje, style życia; uczestniczą w imprezach integracyjnych, wycieczkach.
Do obecnych uczniów naszego liceum skierowały następujące słowa:
„Uczniowie klas pierwszych - nauka języków obcych to podstawa w dzisiejszych czasach! Warto na początku edukacji w liceum poświęcić nauce dużo uwagi”; „Maturzyści - jeżeli podejmiecie studia, warto zainteresować się programem dla studentów Erasmus. To niepowtarzalna okazja poznania ludzi nie tylko z Europy,ale też z całego świata. Jakże różne są kultury, światopoglądy. Jaka wspaniała możliwość obalenia stereotypów, doskonalenia języków. Dzięki wymianie międzynarodowej możecie zmierzyć się z własnymi słabościami, kompleksami i bardzo się usamodzielnić. Erasmus to także konfrontacja z innym systemem nauczania, podejściem naukowców, wykładowców do studentów, nowa jakość kształcenia. Erasmus jest przygodą, której nie sposób zapomnieć!".
                                                                    Anna Kuryłek
BIP RSS
 
CMS Toruń