SZKOŁA

Medal Polska Niezapominajka (2014)

 

Kapituła Medalu Polskiej Niezapominajki, w skład której wchodzą naukowcy i osoby związane z ochroną środowiska, na posiedzeniu w dniu 3 października 2014 postanowiła uhonorować I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Sokołowie Podlaskim.

Serdecznie dziękujemy Kapitule za docenienie naszych działań związanych z edukacją ekologiczną młodzieży i ochroną środowiska.
Tylko w ciągu ostatnich kilku lat zrealizowano w naszej szkole następujące działania:
- projekt edukacyjny "Archimedes" obejmujący m.in. zagadnienia dotyczące środowiska przyrodniczego;
- program edukacji ekologicznej "EKOLICEUM - szkoła z myślą o przyszłości" - etap I;
- program edukacji ekologicznej "EKOLICEUM - szkoła z myślą o przyszłości" - etap II - utworzenie Parku Edukacji Ekologicznej;
- rozwiązania prośrodowiskowe funkcjonujące w szkole to m.in.: energooszczędne oświetlenie, selektywna zbiórka odpadów we wszystkich pomieszczeniach, termomodernizacja budynku;
- edukacja ekologiczna skutkuje m.in. zdobywaniem kilka lat z rzędu przez naszych uczniów tutułu finalisty Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.

W uroczystości uczestniczyli:
- p. Marcin Celiński - dyrektor naszego liceum,
- p. Teresa Oliwińska - wicedyrektor liceum i nauczyciel biologii,
- p. Mariola Dubowska - nauczyciel biologii,
a także przedstawiciel organu prowadzącego naszą szkołę - p. Marta Sosnowska - Wicestarosta Sokołowski.

 

 

BIP RSS
 
CMS Toruń