Inspektor Danych Osobowych

 

Inspektorem ochrony danych osobowych w I Liceum Ogólnokształcącym im. M. Skłodowskiej - Curie w Sokołowie Podlaskim jest Pani Paulina Skrouba, dostępna pod adresem e-mail: inspektor.rodo@naticom.pl

Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem swych danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy RODO oraz przepisów krajowych.

BIP RSS
 
CMS Toruń