WSPÓŁPRACA

Fundacja Eberta i Fraie Universitat Berlin (2006, 2009)

 
Spotkanie uczniów I Liceum z gośćmi z Niemiec , 14 września 2009 roku, jest kontynuacją wizyty studyjnej, jaka miała miejsce także w naszej szkole, w roku 2006. Pierwszy kontakt ściśle wiązał się z działaniami podjętymi przez Fundację Friedricha Eberta, drugi z Uniwersytetem Berlińskim.
Fundacja Eberta istnieje od roku 1925. Jej założyciel był pierwszym prezydentem Rzeszy po ustanowieniu Republiki Weimarskiej. Fundacja ma siedzibę w Berlinie oraz w Bonn. Wizyta studentów, doktorantów stała się rezultatem rozbudowanych działań Fundacji na szczeblu lokalnym. Uniwersytet Humboldtów w Berlinie powstał w roku 1809 z inicjatywy Wilhelma von Humboldta – filozofa, filologa, archeologa.
W roku 2006 Niemcy rozmawiali z uczniami, nauczycielami naszego liceum głównie o sposobach nauczania historii w szkole, natomiast w roku 2009 o stereotypach w sposobach określania narodowości, historii Żydów sokołowskich. Oprowadzaliśmy Niemców po Sokołowie. Otrzymaliśmy zaproszenie dla całej grupy na kolację (w „Koronie”), książki historyczne. Rozmowy toczyły się przemiennie w języku angielskim i niemieckim. Część Niemców znała język polski.
Koordynatorzy i polscy uczestnicy spotkania z roku 2006: Roland Borchers, Florian Kemmelmeier, Aneta Kożuchowska, Anna Kuryłek, Izabela Staręga, Monika Jeżowska, Wiesława Witkowska, Ewa Artych, Jerzy Rabek; uczniowie, między innymi prawie cała klasa pani Wiesławy Witkowskiej: Paweł Adaśko, Przemysław Bazyluk, Karolina Frąc, Mariusz Gałecki, Aneta Goworek, Karolina Iwaniuk, Edyta Kleszcz, Kinga Kołodziejak, Katarzyna Kruk, Sandra Meunier, Martyna Pietrzyk, Joanna Pietrzykowska, Patrycja Sikorska, Ewelina Zawistowska oraz zaproszona z liceum salezjańskiego Ewa Chadaj z kilkoma uczniami. Wśród osób obecnych także : dyrektor Ewa Rabek, dyrektor Teresa Oliwińska.
Koordynatorzy i polscy uczestnicy spotkania w roku 2009: Roland Borchers, Anna Kuryłek, Monika Jeżowska, Ewa Artych, Elżbieta Frączek, Izabela Staręga. Uczniowie: Sylwia Bożek, Paweł Buczyński, Karolina Chmielak, Krystyna Czarnecka, Joanna Kamińska, Agata Korycińska, Aleksandra Krystosiak, Agnieszka Kupińska, Karina Lemieszek, Adrianna Odowska, Aneta Pogorzelska, Joanna Rucińska, Olga Rusak, Klaudia Trębicka, Eliza Trusiak. Obecna była także dyrektor Teresa Oliwińska.
Zdjęcia z roku 2006 są autorstwa Kingi Kołodziejak, z roku 2009 Walentego Walencieja.
BIP RSS
 
CMS Toruń