Ekscelencja Księdz Biskup Antoni Pacyfik Dydycz - grudzień 2014

 .

 

 

Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Antoni Pacyfik Dydycz

gościem "Bibliotecznych Spotkań z Pasją" w murach I Liceum


 

11 grudnia 2014 Biblioteka Szkolna I LO, w ramach innowacji pedagogicznej "Biblioteczne Spotkania z Pasją", miała zaszczyt gościć Księdza Antoniego Dydycza Biskupa Seniora Diecezji Drohiczyńskiej.

Spotkanie było okazją do rozmowy młodzieży z księdzem biskupem,  o podróżach do Stanów Zjednoczonych, o kontaktach z Polakami i ich roli w budowaniu wizerunku kraju poza jego granicami.

Ważnym tematem była rozmowa na temat inspiracji  czytelniczych, pisarzy, których nasz szanowny gość ceni. Biskup zwrócił uwagę na dorobek literacki m.in. Henryka Sienkiewicza i Fiodora Dostojewskiego. Młodzież poruszyła też temat sytuacji na Ukrainie  i  roli Polaków podczas zmian zachodzących w sąsiednim kraju. Ks. biskup podzielił się także wspomnieniami z lat szkolnych, które przypadły na czasy powojenne oraz zachęcił młodzież do nieustannego odkrywania w sobie wszelkich pasji.

Swoimi literackimi zainteresowaniami podzieliła się z młodzieżą także pani Marta Sosnowska - wicestarosta sokołowski, która zechciała uczestniczyć w spotkaniu.

Spotkanie z księdzem biskupem Antonim Dydyczem było dla uczniów liceum wspaniałą okazją do rozbudzenia w sobie ciekawości świata. Jesteśmy przekonani, że dotychczasowa działalność społeczna i kulturalna  biskupa pozostanie dla społeczności uczniów ILO niezgłębionym źródłem inspiracji.

 

Bibliotekarze ILO

BIP RSS
 
CMS Toruń