SZKOŁA

e-LICEUM

 

W 2008 rozpoczęliśmy wdrażanie nowych narzędzi informatycznych, które wspomagają działalność naszej szkoły.

Dziś w skład e-LICEUM wchodzą:

 • wewnętrzna bezprzewodowa sieć informatyczna obejmująca wszystkie pracownie szkoły z dostępem do internetu (wszystkie pracownie wyposażone są w laptopy);
 • zintegrowany pakiet Uczniowie Optivum NET zawierający następujące narzędzia: 
  Sekretariat
  Dziennik lekcyjny
  Dziennik zajęć dodatkowych
  Moduł lekcyjny,
  Moduł analiz
  Świadectwa
  Witryna dla uczniów i rodziców;
 • narzędzie: Kadry - zarządzanie zasobami pracowników;
 • narzędzie: Mol - zarządzanie księgozbiorem bibliotecznym;
 • narzędzie: Arkusz organizacyjny - projektowanie organizacji szkoły;
 • narzędzie: Plan lekcji - projektowanie tygodniowego rozkładu zajęć i dyżurów nauczycielskich;
 • narzędzie: Zastępstwa - organizacja zastępstw nauczycielskich;
 • narzędzie: Inwentarz - zarządzanie majątkiem rzeczowym placówki;
 • elektroniczna prezentacja informacji i ogłoszeń w holu szkoły.

 Według informacji firmy Vulcan (producenta systemu Optivum) nasze liceum należy do ścisłej czołówki szkół pod względem pełnego wdrożenia narzędzi elektronicznego zarządzania i organizacji działalności.

 W czerwcu 2011 r. zakończyliśmy wdrażanie kolejnej usługi: LIVE@EDU firmy Microsoft. W ramach tego narzędzia wszyscy uczniowie, nauczyciele i pozostali pracownicy szkoły otrzymają bezpłatną, hostowaną usługę komunikacyjną umożliwiającą wzajemny kontakt za pośrednictwem wewnętrznej poczty elektronicznej (w domenie liceum.sokolowpodl.pl), wiadomości błyskawicznych oraz usług pracy grupowej.

 Live@edu to również:

 • 10 GB miejsca w tzw. chmurze na pocztę elektroniczną, kalendarz, komunikator internetowy, foldery on line, galeria, dostęp do urządzeń przenośnych;
 • zaawansowana ochronę i filtry niechcianej poczty;
 • bezpłatny dostęp do witryny www.dreamspark.com umożliwiającej bezpłatne pobranie wybranego, najnowszego oprogramowania Microsoft.

To wszystko bezpłatnie dla członków społeczności naszego liceum!

 

Usługa Live@edu umożliwia nam poszerzenie wachlarza form komunikacyjnych nauczyciel-uczeń także poza lekcjami (wewnętrzna poczta, wiadomości błyskawiczne, komunikator) oraz wykorzystanie materiałów i narzędzi edukacyjnych on line.

Korzystanie z pakietu Optivum oraz usługi Live@edu jest ze sobą zintegrowane i dostępne z witryny internetowej naszej szkoły.

 

Technologia komunikacyjna dostępna w pracowniach dydaktycznych naszego liceum:

 • laptopy z dostępem do internetu (wewnątrzszkolna bezprzewodowa sieć informatyczna);
 • projektory multimedialne z ekranami i nagłośnieniem (od września 2011 r. dostępne już w niemal wszystkich pracowniach);
 • pakiet narzędzi w ramach UONET;
 • usługa Live@edu.

 

Mamy nadzieję, iż jeszcze w tym roku uda nam się także stworzyć zupełnie nową oddzielną administracyjną sieć informatyczną, która wykorzystywana będzie przez poszczególne komórki administracji szkolnej. Dotychczasowa sieć administracyjna nie spełnia już naszych oczekiwań. I LO, jako jednostka Powiatu Sokołowskiego, włączone jest do projektu "Rozwój e-usług w powiecie sokołowskim" współfinansowanego ze środków UE.

 

Bliższych informacji nt. e-LICEUM udziela dyrekcja szkoły.

 

 

BIP RSS
 
CMS Toruń