SZKOŁA

baza dydaktyczna

 

Baza dydaktyczna naszego liceum składa się z budynku szkolnego położonego przy ul. Sadowej 11 oraz przeległego terenu, na którym ulokowane jest boisko sportowe.
 

W budynku szkolnym znajduje się 26 pracowni dydaktycznych, sala gimnastyczna i pomieszczenie do gimnastyki, pokój nauczycielski, gabinet pedagoga, gabinet pomocy przedlekarskiej, pomieszczenia biblioteki i czytelni, świetlica, kawiarenka uczniowska, pomieszczenia administracji szkolnej oraz pomieszczenia gorpodarczo-techniczne.
 

Pracownie dydaktyczne:
- pracownia języka polskiego (A2) - opiekun: p. A. Kuryłek
- pracownia języka polskiego (B3) - opiekun: p. U. Kosieradzka
- pracownia języka polskiego oraz wiedzy o kulturze (B1) - opiekun: p. M. Kacprzyk
- pracownia języka polskiego (C12) - opiekun: p. D. Bartnik
- pracownia języka angielskiego i łacińskiego (B8) - opiekun: p. J. Trandziuk
- pracownia języka angielskiego (C3) - opiekunowie: p. P. Woźniak, p. E. Skarzyńska
- pracownia języka angielskiego (C10) - opiekunowie: p. A. Burzyńska, p. E. Witkowska
- pracownia języka rosyjskiego (A23) - opiekun: p. A. Babicka, p. Sylwester Mosiej
- pracownia języka rosyjskiego (B4) - opiekun: p. Agnieszka Babicka
- pracownia języka niemieckiego (B12) - opiekunowie: p. E. Artych, p. M. Jeżowska
- pracownia języka niemieckiego (C7) - opiekun: p. W. Witkowska
- pracownia historii (A9) - opiekunowie: p. I. Staręga, p. E. Frączek
- pracownia wiedzy o społecz. oraz podstaw przedsięb. (A5) - opiekunowie: p. M. Ługowska, p. K. Wójtowicz
- pracownia katechezy (C1) - opiekunowie: s. A. Nasiłowska, s. Z. Błońska, ks. K. Kostrzewa
- pracownia matematyki (A10) - opiekunowie: p. W. Walenciej, p. K. Skorupka
- pracownia matematyki (A12) - opiekun: J. Niemirka
- pracownia matematyki (C8) - opiekun: p. U. Kołodziejczuk
- pracownia chemii (C2) - opiekunowie: p. B. Walenciej, p. M. Gryglas
- pracownia geografii (B9) - opiekun: p. M. Pasik
- pracownia fizyki i astronomii (B5) - opiekunowie: p. J. Krakowski
- pracownia biologii (B7) - opiekunowie: p. T. Oliwińska, p. M. Dubowska
- pracownia informatyki (C5) - opiekun: p. G. Witkowski
- pracownia informatyki (C9) - opiekun: p. G. Witkowski
- pracownia przysposobienia obronnego (A6) - opiekun. p. J. Bujalska

Sale gimnastyczne:
- sala gimastyczna - opiekunowie: p. K. Paderewski, p. P. Kosieradzki
- pomieszczenie do gimnastyki - opiekunowie: p. A. Marcyniuk, p. G. Wyszomierski

Biblioteka:
- wypożyczalnia i czytelnia - bibliotekarze: p. E.Artych, p. A. Grzyb, p. K.Skibniewska

BIP RSS
 
CMS Toruń