ABSOLWENCI

Agata Skorupka, Paweł Burzyński

 

 A B S O L W E N C I, A B S O L W E N T K I 

I  L I C E U M


 

W szkolnym archiwum mamy wiele spisanych wspomnień. Utworzyły one swego czasu trzy książki o I Liceum im.Marii Skłodowskiej-Curie. Ich powstaniu sprzyjały jubileusze. Za kilka lat nowy jubileusz. W związku z tym zachęcamy do zapisania swoich wspomnień, relacji innych osób; starszych i młodszych, nawet najmłodszych. Może ktoś zdecyduje się na przesłanie skanu zdjęcia szkolnego czy dokumentu: zaproszenia na studniówkę, dyplomu z konkursu, zawodów sportowych, zdjęcia drobiazgu ze szkolnego życia...Można też przekazać informacje o ukończonych studiach, sukcesach naukowych, sportowych, artystycznych, rodzinnych. 

Wspomnienia starszych absolwentów są TUTAJ.


 

 

A G A T A   S K O R U P K A

 

 

Informacje o młodszych absolwentach otwiera wiadomość o pamiętanych przez wielu nauczycieli Agacie Skorupce i Pawle Burzyńskim.

Uczyła się w klasie humanistycznej, w której wychowawczynią była innowacyjna anglistka i filolog klasyczna Joanna Trandziuk. Agata Skorupka ukończyła prawo na Uniwersytecie Warszawskim, następnie ekonomię w Szkole Głównej Handlowej. Obecnie jest doktorantką Machine Learning na SGH i asystentką wizytującą na Ryerson University Toronto - CyberSecurity Research Lab (CRL). 

Liceum współpracuje naukowo z Uniwersytetem Warszawskim oraz Szkołą Główną Handlową, uczelniami macierzystymi absolwentki Agaty Skorupki.

Mamą Agaty Skorupki jest matematyczka Krystyna Skorupka, długoletnia opiekunka Szkolnego Koła Caritas, jakie założyła w I Liceum wraz z księdzem Romanem Szczypą (obecnie w Wielkiej Brytanii na misjach), propagatorka konkursów matematycznych, działalności wolontariackiej.

Klasa humanistyczna Agaty Skorupki bardzo lubiła dyskutować. Bywała w dobrym słowa znaczeniu niepokorna i stawiała nauczycielom wyzwania. Agata Skorupka celowała w niekonwencjonalnych ujęciach zagadnień literackich i lubiła spory naukowe z Januszem Krakowiakiem (także absolwentem prawa Uniwersytetu Warszawskiego). Szybko ujawniła, że chce zmieniać świat, gdziekolwiek będzie.

  

 

 

 


 

                                                                                                                                                                       

administracja dla akapitu poniżej:
akapit widoczny dla odwiedzających
edytuj edytuj konfigurację akapitu galeria zdjęć na początek listy poziom wyżej poziom niżej na koniec listy usuń

 

 

P A W E Ł   B U R Z Y Ń S K I

 

"Obecnie pracuję jako product manager w londyńskim start-upie Adzuna. Wprowadzam modele optymalizacji ruchu na stronie oraz koordynuję rozwój programów informatycznych. W wolnym czasie kształcę się w zakresie sztucznej inteligencji, doradzam start-upom w branży technologii on-line, czytam dużo na temat kognitywistyki i świadomości. Na dłuższą metę planuję specjalizować się w kierowaniu projektami z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, z naciskiem na współpracę ludzi z zaawansowanymi programami; czyli to, co robię obecnie, ale na większą skalę, z wykorzystaniem bardziej zaawansowanych narzędzi i znacznie poszerzone o czynnik ludzki.

Pobyt w UK rozpocząłem od podjęcia studiów biznesowych na Cass Business School (to odpowiednik polskiego zarządzania, ale w szerszym ujęciu). Po dwóch latach zdecydowałam się na specjalizację w zakresie finansów inwestycyjnych. Na wymianie w Monachium pojąłem rok nauki na Uniwersytecie Technicznym, żeby właśnie kształcić się w obranym kierunku. Niemiecki system edukacji wydał mi się zbyt odtwórczy i oczywiście nie przypadł mi do gustu, więc wszystkie egzaminy zdałem w pół roku. Drugie pół poświęciłem na zdobywanie doświadczenia zawodowego. Najpierw w firmie inwestycyjnej, następnie w start-upie technologicznym jako pierwszy analityk w zespole. Obie role były równie stymulujące intelektualnie, ale luźniejszy tryb pracy w drugiej firmie bardziej odpowiadał mojemu charakterowi. To potem ukierunkowało mnie na prace w Adzunie, która również liczyła niespełna pięćdziesiąt osób, kiedy do niej dołączyłem, niedługo po powrocie do Londynu i napisaniu pracy licencjackiej."

Mamą Pawła Burzyńskiego jest anglistka I Liceum, Anna Burzyńska; współorganizatorka międzynarodowego projektu "Jesteśmy Razem", wyjazdów na spektakle anglojęzyczne.

Paweł Burzyński uczył się w klasie matematyczno-fizycznej (wychowawcą Urszula Kołodziejczuk). Klasa zapisała się w szkolnej pamięci między innymi solidarnością z chorym kolegą, efektowną akcją charytatywną (koordynowaną przez polonistkę Urszulę Kosieradzką i absolwentkę Lidię Sadową). Paweł Burzyński był wielce utalentowanym aktorem szkolnej grupy teatralnej "Preteksty".

 

BIP RSS
 
CMS Toruń